ورود/ثبت نام مشتریان

icon

روغن خوراکی

کنجد 0.5 لیتری 4عددی

600,000
450,000 تومان

محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

کنجدکانولا 2 لیتری مجموعه 2 عددی

630,000
434,700 تومان

محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

ذرت کانولا 2 لیتری مجموعه 2 عددی

590,000
407,100 تومان

محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

کنجد 1لیتری 2عددی

510,000
367,200 تومان

محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

کنجد 0.5 لیتری 3عددی

450,000
342,000 تومان

محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

کنجد 2لیتری 1عددی

480,000
340,800 تومان

محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

ذرت 2لیتری 1عددی

390,000
280,800 تومان

محصولات کارخانه لیفود

خوار و بار

پروتئین سویا

290,400
246,720 تومان

محصولات کارخانه لیفود

خوار و بار

کنجد 0.5 لیتری 2عددی

300,000
231,000 تومان

محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

کنجدکانولا 2 لیتری 1 عددی

315,000
229,950 تومان

محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

ذرت کانولا 2 لیتری مجموعه 1 عددی

295,000
218,300 تومان

محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

کنجد 1لیتری 1عددی

255,000
191,250 تومان

محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

کنجد 0.5 لیتری 1عددی

150,000
124,500 تومان

محصولات کارخانه لیفود
icon
جهت رفاه حال مشتریان گرامی، روغن های خوراکی به صورت رایگان درب منزل تحویل می گردد.

روغن خوراکی

کنجد 0.5 لیتری 4عددی

600,000
450,000 تومان


تخفیف: 25%
محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

کنجدکانولا 2 لیتری مجموعه 2 عددی

630,000
434,700 تومان


تخفیف: 31%
محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

ذرت کانولا 2 لیتری مجموعه 2 عددی

590,000
407,100 تومان


تخفیف: 31%
محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

کنجد 1لیتری 2عددی

510,000
367,200 تومان


تخفیف: 28%
محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

کنجد 0.5 لیتری 3عددی

450,000
342,000 تومان


تخفیف: 24%
محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

کنجد 2لیتری 1عددی

480,000
340,800 تومان


تخفیف: 29%
محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

ذرت 2لیتری 1عددی

390,000
280,800 تومان


تخفیف: 28%
محصولات کارخانه لیفود

خوار و بار

پروتئین سویا

290,400
246,720 تومان


تخفیف: 15%
محصولات کارخانه لیفود

خوار و بار

کنجد 0.5 لیتری 2عددی

300,000
231,000 تومان


تخفیف: 23%
محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

کنجدکانولا 2 لیتری 1 عددی

315,000
229,950 تومان


تخفیف: 27%
محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

ذرت کانولا 2 لیتری مجموعه 1 عددی

295,000
218,300 تومان


تخفیف: 26%
محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

کنجد 1لیتری 1عددی

255,000
191,250 تومان


تخفیف: 25%
محصولات کارخانه لیفود

روغن خوراکی

کنجد 0.5 لیتری 1عددی

150,000
124,500 تومان


تخفیف: 17%
محصولات کارخانه لیفود